Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đèn pin

Đèn pin là một loại đèn điện cầm tay cầm tay. Trước đây, nguồn sáng thường là một bóng đèn sợi đốt thu nhỏ, nhưng chúng đã được thay thế bằng các điốt phát quang