Hiển thị tất cả 5 kết quả

Điện Tử & Công nghệ

Điện tử & Công nghệ là các nghiên cứu và áp dụng các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử với nhiều chuyên ngành nhỏ như: Năng lượng mới, điện tử, các hệ thống điều khiển thông minh, hệ thống thu thập dữ liệu tự động.